• Custom-handmade pet enrichment & toys
  • Matching your interior
  • Dutch brand ➪ Worldwide shipping.

Snuffle mat - Mickey 20x45 cm

€ 18,95

NL- Afmetingen Frenkie mat: 20x45 cm (inclusief snuffelstroken). Onder de snuffelstroken zit een stevige ondermat. 

Verstop snoepjes of voer in de mat en laat jouw hond/kat/konijn/paard deze eruit zoeken, wist je dat 10 minuten snuffelen gelijk staat aan 30 minuten intensief speurwerk buiten?! Het zorgt ervoor dat het stress emmertje van jouw huisdier leegraakt en zijn energie kwijt kan.

Let op: laat jouw kat/hond/konijn niet alleen met de snuffelmat, laat hem/haar onder toezicht snuffelen, dit versterkt jullie band en zorgt voor zelfvertrouwen bij jouw viervoeter. Leg de snuffelmat weg na gebruik zodat het interessant en uitdagend blijft. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Voeg eventueel een derde kleur kosteloos toe in het opmerkingsveld tijdens het bestellen.

EN-

Frenkie mat dimensions: 20x45 cm (including sniffing strips). Under the sniffing strips is a sturdy undermat.

Hide treats or food in the mat and let your dog/cat/rabbit/horse seek them out, did you know that 10 minutes of sniffing equals 30 minutes of intensive tracking work outside! It empties your pet's stress bucket and releases its energy.

Add a third color for free in the comment field when ordering.

Note: do not leave your cat/dog/rabbit alone with the sniffing mat, let your dog/cat/rabbit sniff under supervision, this strengthens your bond and builds confidence in your four-legged friend. Put the sniffing mat away after use to keep it interesting and challenging. We are not responsible for any damage